item3
item2

Der er en lille, fin eng i nærheden af mit hus i Skåne. Her vokser næsten hele den flora, som ellers er trængt af det moderne landbrug. Guldblomme og plettet gøgeurt er bare to af arterne.

hvem er jeg

foto

grafisk form

billedresearch

udstillinger

kunder

kontakt

start

item5 item4